Hoe slotenmaker Galmaarden kan u tijd, stress en geld besparen.

Tot slot ontdekken we met die kant betreffende dit Noordeinde, vlakbij een Haagpoort, nog ons gevelsteen in het woonhuis betreffende schoenmaker Hendrick Gerritsz.

De smaken zijn sindsdien met de tijden veranderd, en alhoewel het vast staat het zij geen punt over dispuut mogen uitmaken en een Fransen beweren, que tous les goûts sont dans la nature, meen ik toch, het er maar weinigen te ontdekken zijn die niet liever een gebraden eend, dan ons dito kwak op hun bord zouden wensen hebben. Werd iemand zo’n, vermoedelijk min ofwel meer ranzige, bout voorgezet, dan vermoed ik dat op hem de volgende woorden over Papa Cats van inzet bestaan:

[Soutendam begint hier alweer opnieuw en noemt een eerder overgeslagen huisnamen  van huizen die tussen de eerste 2 genoemde brouwerijen de Weerelt en een Pauw stonden.]

Met de overzijde betreffende een Turfmarkt tussen een Gasthuislaan en een Molslaan waren alweer diverse uithangtekens en gevelstenen. Vooreerst welke aangaande de huizinge ‘De Verkeerde Werelt’ (betreffende mouterij) [in 1882 stond er nog ons branderij met die naam]

Voorbij dit Weeshuis lopende in noordelijk richting staat in dit derde woonhuis op ons steen in een gevel ‘Het Wapen van Spangiën’ uitgehouwen. 3 huizen verder woont de presiderende burgemeester Nicolaes Adriaensz. aangaande Adrichem; en verder het daar ‘aldernaest’ behoort hem toe.    

die mijnheer mag rustig kunstenaar bestaan, doch dat ontslaat hem ook niet om ons pand hetgeen je exploiteerd verder eenvoudig betaald < het moet immers elke middenstander.

Ook woonde daar ons ‘brandewijnman’, tapper zouden we momenteel zeggen. Was het Schiedammer nat toentertijd alreeds vertrouwd, vervolgens zou deze stellig ‘geneverman’ geheten beschikken over, bijvoorbeeld men in welke tijd verder sprak aan ons ‘speckman’ wanneer men een slager bedoelde en de term ‘coolman’ gebruikte voor hetgeen we (in 1882)

[In overeenstemming met Soutendam was de verkeerde spelling van het verkleinwoord ‘forneuxken’ mede het gevolg met de uitspraak betreffende Delftenaren, die in zijn tijd tevens vaak gewend waren dit woord ‘keuken’ indien ‘kuiken’ uit te spreken.]

Hoezo zou de ‘Sanger’ der Fraters, op een huiselijk event althans, gevraagd ofwel ongevraagd, een toon niet beschikken over aangegeven en bestaan medegenodigden voorgegaan bestaan in het zingen betreffende een der lofliederen met de ‘Konincklijcken Sanger’, zijn patroon, tot de berijming aangaande Petrus Dathenus of misschien volgens die van Aangaande Zuylen van Nyevelt?

Plusminus honderd Delftenaren lieten voor de ontploffing dit leven, waaronder de welbekende schilder Carel Fabricius,. Tweehonderd huizen in de omgeving werden totaal verwoest en driehonderd zwaar beschadigd. Het gebied werd perfect opnieuw ingericht, waarbij ook de huidige Paardenmarkt ontstond.]

Men houde hierbij in 't oog, dat er toen nog geen zweem over uniformiteit bestond, althans voor een aanvoerders in dit Statenleger, en er nauwelijks reglementaire bepalingen waren die een verschijning enzovoorts met dit gevest der degens voorschreven. De geschiedenis betreffende ieder volk levert trouwens voorbeelden voldoende op van dit in praktijk gebrachte: “Regis ad exemplar totus componitur orbis”,

Eindelijk had de toenmalige Secretaris betreffende Hof over Delft, Joachim Jansz. zijn aardsen tabernakel opgeslagen in ons woonhuis met vier haardsteden aan een Grote Markt. De vergunning om ingeval secretaris buiten bekijk hier een gemeente te wonen, schijnt toen, enigszins ingeval nu, grotendeels aan het ontbreken betreffende behoorlijke huisvesting op het platteland hoofdhaar oorsprong en inzet verschuldigd te bestaan geweest. [Dit in 1920 geannexeerde Hof van Delft was in 1882 nog een buurgemeente betreffende Delft.]

Doch tevens voor dit handjevol kunstenaars die hun hoofd boven mineraalwater moeten behouden en zeer gebaat zijn met bezoekers over behalve de plaats. En daar mag het museum met Rb Scholte wegens wensen.

Wegens een overigen, die hetzij hoger staan op de maatschappelijke ladder, hetzij beho­ren tot degenen die via hun ergerlijk misbruik aangaande die gelegenheid de philantropen er toe leveren om de zaak alleen op te heffen, vervaardigd het niks uit of ‘ons essentieel kwaad’ (onmiddellijk een kermis is genoemd) weet of ook niet hoofdhaar bestaan rekt, omdat voor hen de gelegen­heid tot genot en tijdverdrijf overeenkomstig hun ontwikkeling en behoefte overal en ten allen tijde openstaat.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Hoe slotenmaker Galmaarden kan u tijd, stress en geld besparen.”

Leave a Reply

Gravatar